Bouw van een dorpskerkje

De bouw van een dorpskerkje voor modelbaan “Piets Pieck Plein”.

Hierna volgt de beschrijving van de bouw van een dorpskerkje in schaal 0 (nul) 1 : 45. Het kerkje is volledig door Jan Potters gebouwd.

(Tekst en foto’s Jan Potters)

De bouw van een kerkje opgericht door de zusters Analja en Lamberta. Een beeld van de beide nonnen wordt op de gevel geplaatst als dank voor de bouw.

Het ontwerp van het kerkje is gebaseerd op een tekening van Anton Pieck.

Om duidelijk te maken dat het een kerk is heb ik er een kruis opgezet. Later zijn er ook de nonnen opgezet, daar zijn bestaande poppetjes in schaal H0 voor gebruikt. Als eerste stap is een tekening van het kerkje gemaakt (zie foto 1).

Foto 1

De tekening heb ik op polystyreenplaat overgenomen, uitgesneden en daarna van steunberen voorzien. Deze steunberen zijn uit balsahout gesneden en in drie lagen opgebouwd en op de gevelplaat gelijmd.
Van polyester heb ik een deur gemaakt, deze geverfd en achter de daarvoor bestemde uitsparing geplaatst. Voor de deur heb ik een klink gemaakt van een stukje koperdraad van 1 mm doorsnee. Ook is de deur van hang- en sluitwerk voorzien.

Met klei heb ik de deurpost gemaakt rondom de deur door een laagje klei aan te brengen. Daarna is de klei gemodelleerd tot afzonderlijke stenen (zie foto 2).

Foto 2

De in klei gemodelleerd deurpost is op kleur gebracht. Piet (van “Piets Pieck Plein”) heeft via internet een glas in lood raam gedownload en afgedrukt op een overheadsheet, op transparant plastic. De sheet is achter het raam boven de deur geplakt. Tot slot is de hele kerk voorzien van pleisterwerk, een dun laagje klei geplakt op de polistyreenplaat en het balsahout (zie foto 3).

Foto 3

Daarna zijn ook met een stukje koperdraad de ankers gemaakt, eerst heb ik een knobbeltje in het midden van de koperdraad gesoldeerd. Daarna zijn de einden gebogen, zijn de ankers geschilderd en op de gevel geplaatst (zie foto’s 4 en 5).

Vervolgens zijn de zijwandjes en schuine dak (3 cm diep) gemaakt en aan de voorgevel gelijmd. Het dak is daarna van leisteen dakplaten voorzien. Piet heeft hiervoor een vel A4 formaat geprint waar stroken uitgeknipt kunnen worden. Die stroken worden ingeknipt zodat je een strook leistenen krijgt. Daarna zijn de stroken op het dak over elkaar geplakt met houtlijm. De leien worden in een grijze leisteenkleur geverfd en klaar is het dak (zie foto’s 6, 7 en 8).

Het kerkje oogde wat kaal en Piet wilde nog twee consoles met twee heiligenbeelden naast de deur. Hoe kom je zo gauw aan poppetjes van twee heiligen. In mijn geloof hebben we geen heiligen, alleen Sint-Nicolaas. Misschien is er een Sinterklaas poppetje ergens te koop maar dat is de enige heilige die ik kon bedenken. Maar Piet wilde geen Sinterklaas als beeld. Van Gerbrand heeft hij een paar H0 figuurtjes van nonnen gekregen, die als stichters van de kerk kunnen fungeren. Zelf ken ik alleen zuster Theresa als heilige, daarom hebben we de namen Analja en Lamberta verzonnen.

De consoles zijn gemaakt, de twee zusters zijn er op geplaatst en nog voorzien van een houten dakje erboven, het kerkje was toen klaar. Voor de kerk zijn een Pastoor geplaatst die met een meisje staat te praten. Waarschijnlijk nodigt hij haar uit om de kerk te bezoeken (zie foto 9).

Foto 9